วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024

ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข

ฝันว่าเห็น ขวด

ฝันว่าเห็น ขวด ฝันเห็นขวดแก้ววางเรียงราย หรือขวดใส่น้ำเต็ม ขวด เกือบทุกขวด ทายว่า จะได้รับข่าวดีหรือลาภยศทางไกล ถ้าเห็น ขวดเปล่า จะถูกหลอกลวง หรือถูกขโมยทรัพย์สิน ถ้าฝันเห็นขวดแตกกระจาย จะเกิดการทะเลาะวิวาท เลขเสี่ยงโชค : 22, 28, 29, 289, 282 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่...

ฝันว่าเห็น ขนตา

ฝันว่าเห็น ขนตา ฝันว่าขนตาตนเองงอกงาม ทายว่าจะเป็นนิมิตร มงคลสำหรับคนทุกคน เป็นหญิงจะได้รับชื่อเสียงและการยกย่อง ไปในทางดี เป็นชายจะทำกิจการเจริญยิ่งขึ้น แต่ฝันว่า ขนตาร่วง หรือจับถอนหลุดออกมา ทายว่า จะโชคร้าย ตรงกันข้ามกับฝันว่า ขนตางอกงาม เลขเสี่ยงโชค : 36, 38, 136, 138, 638 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น...

ฝันว่าเห็น แขนขา

ฝันว่าเห็น แขนขา ฝันเห็นแขนขาของคนที่ขาดตกอยู่กลางถนน หรือแขนขาของตนมีอันต้องถูกตัด ทายว่า จะต้องเสียญาติผู้ใหญ่ ภายในบ้าน หรือมิฉะนั้นตนเองจะต้องพลัดพราก หรือบุตรหลานภายในบ้าน จากบ้าน ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ฃ ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ค ...

ฝันว่า ขึ้นบันได

ฝันว่า ขึ้นบันได ฝันว่าเดินขึ้นบันได หรือ ไต่ขึ้นที่สูง ทายว่า การงานที่กำลังทำอยู่จะก้าวหน้าไปในทางดี แต่จะมีศัตรูคิดร้าย หรือคอยขัดขวาง ทำให้เป็นอุปสรรคไปได้ชั่วระยะหนึ่ง เลขเสี่ยงโชค : 99, 19, 90, 919, 944, 904 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่...

ฝันว่าเห็น ขนสัตว์

ฝันว่าเห็น ขนสัตว์ ฝันเห็นเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ หรือได้สวมใส่ ทายว่าจะได้รับทุกข์หรือเคราะห์จากศัตรูที่คิดร้าย หรือมีโรคภัย ไข้เจ็บมาเบียดเบียน ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ฃ ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ค ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ฅ ...

ฝันว่าเห็น ขอนไม้

ฝันว่าเห็น ขอนไม้ ฝันเห็นขอนไม้ลอยน้ำมา ทายว่า จะมีลาภในการเสี่ยง เลขเสี่ยงโชค : 22, 24, 122, 224, 228 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ฃ ฝันว่าเห็น หมวดหมู่...

ฝันว่าเห็น ขวาน

ฝันว่าเห็น ขวาน ฝันเห็นขวานหรือได้จับขวาน หรือมีดพร้าอาวุธ ต่าง ๆ ทายว่า จะมีศัตรูคิดปองร้าย แต่จะเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่ง แล้วก็สลายไป ให้ระวังในชั่วระยะ 3-7 วัน เลขเสี่ยงโชค : 76, 66, 37, 673, 671, 607, 866 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น...

ฝันว่าเห็น ขอทาน

ฝันว่าเห็น ขอทาน ฝันเห็นขอทาน หรือกระยาจกเข้ามาขอเงิน ทายว่า ผู้นั้นจะหมดเคราะห์หมดทุกข์ ที่ป่วยจะหาย ที่ปกติจะได้ รับโชคลาภในทางการงานหรือหน้าที่ เลขเสี่ยงโชค : 29, 19, 69, 229, 219, 619, 119 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่...

ฝันว่า ขับรถ

ฝันว่า ขับรถ ฝันว่าได้ขับรถ หรือนั่งรถขับไปในที่ต่าง ๆ ทายว่า จะต้องมีการโยกย้าย เปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน หรือมีอันต้อง เดินทางไปในที่ทุรกันดาร ไม่เป็นมงคลนัก ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ฃ ฝันว่าเห็น หมวดหมู่...

ฝันว่า ขึ้นต้นไม้

ฝันว่า ขึ้นต้นไม้ ฝันว่าตนเองได้ขึ้นต้นไม้ มีอาการเหนื่อยหอบ ทุลักทุเล แต่ปืนไปอยู่บนต้นไม้ ทายว่า การงานที่คิดไว้จะเป็น ผลสำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคก็ผ่านพ้นไปได้ ถ้าฝันว่าปีนขึ้นไปแล้วตกลงมา จะได้รับความผิดหวังหรือไม่จะได้รับเคราะห์จากอาการ ตกลงมา เจ็บป่วย เลขเสี่ยงโชค : 50, 15, 57, 752, 751, 729 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น...

ฝันว่าเห็น ข้าวสาร

ฝันว่าเห็น ข้าวสาร ฝันเห็นข้าวสาร หรือข้าวที่หุงสุกแล้วภายใน เรือน ทายว่า ผู้ฝันจะได้รับข่าวหรือได้พบกับญาติมิตรลูกหลาน ที่จากกันไปช้านานโดยไม่นึกฝัน เลขเสี่ยงโชค : 64, 66, 20, 609, 664, 669, 660 ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ...

ฝันว่า ขี่ ขี่ม้า หรือขี่วัวควาย

ฝันว่า ขี่ ฝันว่าได้ขี่ม้า หรือขี่วัวควาย แล้วตกลงมา ความฝันนี้ บอกเหตุให้รู้ว่า ท่านจะได้รับภัยอันตรายจากศัตรู หรือสัตว์ร้ายที่ มีพิษ ถ้าฝันว่าธรรมดา ทายว่า จะต้องมีการเดินทางหรือ โยกย้ายที่ทํางาน พลัดพรากที่อยู่ ทำนายฝัน ฝันพยากรณ์ และการเปรียบเทียบเลขเสี่ยงโชคในฝัน ตามหมวดหมู่พยัญชนะไทย ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ก ฝันว่าเห็น หมวดหมู่ ข ฝันว่าเห็น...

FOLLOW US

0แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม